bibliografia publikacji

Lp. 1.

Rok: 2009

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk, Michał Styp-Rekowski, Krzysztof Świerk

Tytuł: Modyfikowanie cech środka smarującego za pomocą dodatków i komputerowe wspomaganie ich doboru

Tytuł: Modification of lubricant features by means of additives and computer aided their choice

W: CAX'2009 : komputerowe wspomaganie nauki i techniki : VI warsztaty naukowe, Bydgoszcz - Duszniki Zdrój 2009 : praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza Mikołajczyka

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2009

Szczegóły: s. 23-29, bibliogr., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

p-ISBN: 978-83-61314-65-3

Liczba arkuszy: 0.35

Hasła polskie: Modyfikowanie wybranych cech mieszaniny oleju bazowego

Hasła angielskie: Modification of some features of base oil

Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

Język publikacji: POL

___________________________________________________________

Lp. 2.

Rok: 2009

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Zestawienie porównawcze dodatków depresujących do olejów

Tytuł: A comparison list of depressive additives to oils

W: Zaawansowana tribologia : XXX Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna

Miejsce konferencji: Nałęczów, 21-24 września 2009 r.

Tytuł konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa XXX Szkoły Tribologicznej "Zaawansowana Tribologia" : Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB Radom oraz Komitet Budowy Maszyn, Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn PAN

Adres wydawniczy: Nałęczów : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009

Szczegóły: s. 92-100, bibliogr., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol.

Liczba znaków: 20000

/p> Hasła polskie: Olej bazowy "Hydrorafinat 5" ; Depresator ; Polipropylen ; Kopolimer

Hasła angielskie: Depressant ; Basic oil "Hydroraffinate 5" ; Polypropylene ; Copolymer

Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

Język publikacji: POL

___________________________________________________________

Lp. 3.

Rok: 2009

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł wystąpienia: Zestawienie porównawcze dodatków depresujących do olejów

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa XXX Szkoły Tribologicznej "Zaawansowana Tribologia"

Miejsce i data: Nałęczów, 21-24 września 2009 r.

Organizator: Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB Radom oraz Komitet Budowy Maszyn - Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn PAN

Charakt. formalna: udział z wystąpieniem na konferencji krajowej

Język publikacji: POL

___________________________________________________________

Lp. 4.

Rok: 2009

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Zestawienie porównawcze własności fizykochemicznych dodatków smarnych w oleju podstawowym SAE-30

Tytuł: A comparison list of physical and chemical properties of oiliness improvers in the basic oil SAE-30

W: Terotechnologia 2009 : materiały konferencji na ekspozycji Metal i Control-Tech : Targi - Kielce (29.09-01.10.2009)

Miejsce konferencji: Kielce, 29 września - 1 października 2009 r.

Tytuł konferencji: VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Terotechnologia 2009" : Politechnika Świętokrzyska, Centrum Laserowych Technologii Metali, Katedra Inżynierii Eksploatacji, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Polskie Towarzystwo Naukowo-Techniczne, Towarzystwo Eksploatacyjne

Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2009

Seria: Zeszyty Naukowe - Politechnika Świętokrzyska, nr 13

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

Język publikacji: POL

___________________________________________________________

Lp. 5.

Rok: 2010

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk, Maciej Matuszewski

Tytuł: Konstrukcja i sterowanie stanowiska do badań tribologicznych

Tytuł: Construction and control system of test stand to tribological investigations

W: CAX'2010 : komputerowe wspomaganie nauki i techniki : VII warsztaty naukowe, Bydgoszcz - Duszniki Zdrój 2010 : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Mikołajczyka

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2010

Szczegóły: s. 35-40, bibliogr., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

p-ISBN: 9788361314387

Liczba znaków: 10000

Hasła polskie: Konstrukcja ; Sterowanie ; Tribologia

Hasła angielskie: Construction ; Control ; Tribology

Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

Język publikacji: POL

___________________________________________________________

Lp. 6.

Rok: 2011

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: System rejestracji i wizualizacji warunków pracy stanowiska do badań tribologicznych

Tytuł: Registration and visualisation system of operation conditions in tribology research stand

W: CAX'2011 : komputerowe wspomaganie nauki i techniki : VIII warsztaty naukowe, Bydgoszcz - Duszniki Zdrój 2011 : praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza Mikołajczyka

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2011

Szczegóły: s. 13-18, bibliogr., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

p-ISBN: 9788361314981

Liczba znaków: 12000

Hasła polskie: System rejestracji ; Tribologia ; System wizualizacji dla trybologii

Hasła angielskie: Registration system ; Tribology ; Visualization system for tribology

Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

Język publikacji: POL

___________________________________________________________

Lp. 7.

Rok: 2012

Autorzy: J. Mikołajczyk, M. Styp-Rekowski, M. Matuszewski, J. Musiał

Tytuł: Einfluss der Kompositionen von Schmierzusätzen auf die Exploitations-Eigenschaften der Mischung mit Basisöl SN-150

W: Tribologie und Mobilität : Beiträge der Tribotechnik zur Optimierung von Fertigungsprozessen, Wartung, Schmierung (Reibungskonditionierung) und Betriebssicherheit von Verkehrsmitteln und Verkehrswegen

Miejsce konferencji: Wien (Austria), 15 November 2012

Tytuł konferencji: Symposium 2012 "Tribologie und mobilität" : Österreichische Tribologische Gesellschaft

Adres wydawniczy: Wien : Österreichische Tribologische Gesellschaft, 2012

ISBN: 978-3-901657-43-6

Szczegóły: s. 97-103, bibliogr., rys., wykr.

Uwagi: streszczenie w j. niem.

Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

Język publikacji: GER

___________________________________________________________

Lp. 8.

Rok: 2012

Autorzy: Michał Styp-Rekowski, Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Wpływ preparatu eksploatacyjnego stanowiący kompleks węglowodorowy na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150

W: Tribologia bliżej praktyki : XXXII Ogólnopolska Konferencja "Jesienna Szkoła Tribologiczna 2012"

Miejsce konferencji: Kudowa Zdrój, 18-21 września 2012 r.

Tytuł konferencji: XXXII Ogólnopolska Konferencja "Jesienna Szkoła Tribologiczna 2012" : Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji Eksploatacji Maszyn, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN

Adres wydawniczy: Wrocław : Polskie Towarzystwo Tribologiczne, 2012

Szczegóły: s. 84

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

Liczba znaków: 3000

Hasła polskie: Tribologia ; Dodatki do olejów

Hasła angielskie: Tribology ; Accessories for oils

Charakt. formalna: streszczenie w materiałach pokonferencyjnych polskich

Język publikacji: POL

___________________________________________________________

Lp. 9.

Rok: 2012

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł wystąpienia: Wpływ preparatu eksploatacyjnego stanowiący kompleks węglowodorowy na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150

Nazwa konferencji: XXXII Ogólnopolska Konferencja "Jesienna Szkoła Tribologiczna 2012"

Miejsce i data: Kudowa Zdrój, 18-21 września 2012 r.

Organizator: Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji Eksploatacji Maszyn, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN

Charakt. formalna: udział z wystąpieniem na konferencji krajowej

Język publikacji: POL

___________________________________________________________

Lp. 10.

Rok: 2012

Autorzy: Michał Styp-Rekowski, Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Zmiana temperatury na drodze tarcia dla kompozycji olej bazowy SN-150 - preparat eksploatacyjny Mind M

Tytuł: Temperature variability during friction for composition bese oil SN-150 - exploatational preparation Mind M

W: III krajowa konferencja nano- i mikromechaniki / Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Miejsce konferencji: Warszawa, 4-6 lipca 2012 r.

Tytuł konferencji: III Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki pod Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej : Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Rzeszowska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2012

Szczegóły: s. 145-146, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol.

Liczba znaków: 1000

Hasła polskie: Preparaty eksploatacyjne ; Właściwości tribologiczne ; Własności smarne ; Struktury geometryczne powierzchni

Charakt. formalna: streszczenie w materiałach pokonferencyjnych polskich

Język publikacji: POL

___________________________________________________________

Lp. 11.

Rok: 2012

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Badanie wpływu preparatu eksploatacyjnego Mind M na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150

Źródło: INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA [CHEMICAL ENGINEERING AND EQUIPMENT]

Szczegóły: 2012, nr 5 (1), s. 235-236, bibliogr., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol.

Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

p-ISSN: 0368-0827

Hasła polskie: Preparaty eksploatacyjne ; Właściwości tribologiczne ; Własności smarne; Struktura geometryczna powierzchni

Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

Język publikacji: POL

http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl

http://chemical-engineering-equipment.eu

___________________________________________________________

Lp. 12.

Rok: 2012

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk, Michał Styp-Rekowski

Tytuł: The Influence of Mind M Preparation on the Lubricant Properties of Base Oil SN-150

W: Reibung, Schmierung und Verschleiss : Forschung und praktische Anwendungen. Band 1. Tribologische Systeme, Schmierstoffe und Schmierungsrechnik, Zerspanungs- und Umformtechnik, Prüfen, Messen, Kontrollieren

Miejsce konferencji: Göttingen, 24-26 September 2012

Tytuł konferencji: 53. Tribologie Fachtagung "Reibung, Schmierung und Verschleiss" : Gesellschaft für Tribologie e.V.

Adres wydawniczy: Stolberg-Venwegen : Gesellschaft für Tribologie e.V., 2014

ISBN: 978-3-00-039201-6

Szczegóły: s. 18/1-18/5, ryc., schem., wykr.

Uwagi: streszczenie w j. ang.

Hasła polskie: Tribologia

Hasła angielskie: Tribology

Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

Język publikacji: ENG

___________________________________________________________

Lp. 13.

Rok: 2013

Autorzy: Maciej Matuszewski, Jarosław Mikołajczyk, Michał Styp-Rekowski

Tytuł: Modyfikacja cech środka smarującego za pomocą standardowych dodatków smarowych

Tytuł: Modification of lubricants features by means of standard additives

Źródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

Szczegóły: 2013, nr 1 (1), s. 57-65, bibliogr., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

p-ISSN: 2300-3383

Hasła polskie: Środek smarujący ; Dodatek smarowy ; Modyfikacja cech smarowych

Hasła angielskie: Lubricant ; Lubricant additive ; Modification of lubricating features

Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

Język publikacji: POL

http://wu.utp.edu.pl/uploads/oferta/Postepy_1_1_2013.pdf

___________________________________________________________

Lp. 14.

Rok: 2014

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Einfluss der ausgewählten Schmierzstoffzusätze auf Betriebseigenschaften der Mischung mit Basisöl SN-150

W: Reibung, Schmierung und Verschleiss : Forschung und praktische Anwendungen. Band 1. Tribologische Systeme Maschinenelemente und Antriebstechnik Fahrzeugtechnik Prüfen, Messen, Kontrollieren

Miejsce konferencji: Göttingen, 22-24 September 2014

Tytuł konferencji: 55. Tribologie Fachtagung "Reibung, Schmierung und Verschleiss" : Gesellschaft für Tribologie e.V.

Adres wydawniczy: Stolberg-Venwegen : Gesellschaft für Tribologie e.V., 2014

ISBN: 978-3-00-039201-6

Szczegóły: s. 77/1-77/9, ryc., schem., wykr.

Uwagi: streszczenie w j. niem.

Hasła polskie: Tribologia

Hasła angielskie: Tribology

Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

Język publikacji: GER

___________________________________________________________

Lp. 15.

Rok: 2014

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Einfluss der ausgewählten Zusatzschmierstoffe auf die Intensivität des Verschleissprozesses (Ra, Rq, Sm) mit Basisöl SN-150

W: Tribologie in Industrie und Forschung : Werkstoffe, Konstruktion und Technologie

Miejsce konferencji: Leoben, 26 November 2014

Tytuł konferencji: ÖTG Symposium 2014 "Tribologie in Industrie und Forschung" : Österreichische Tribologische Gesellschaft

Adres wydawniczy: Wien : Österreichische Tribologische Gesellschaft, 2014

ISBN: 978-3-901657-43-6

Szczegóły: s. 69-76, rys.

Uwagi: streszczenie w j. niem.

Hasła polskie: Tribologia

Hasła angielskie: Tribology Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

Język publikacji: GER

___________________________________________________________

Lp. 16.

Rok: 2014

Autorzy: Michał Styp-Rekowski, Jarosław Mikołajczyk, Maciej Matuszewski

Tytuł: Wybrane zagadnienia stosowania płynów obróbkowych w obróbce skrawaniem

Źródło: Obróbka Metalu

Szczegóły: 2014, No. 3, s. 10-14, bibliogr., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol.

p-ISSN: 2081-7002

Hasła polskie: Płyny robocze ; Obróbka skrawaniem ; Procedury optymalizacji wielokryterialnej Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

Język publikacji: POL

http://www.e-obrobkametalu.pl/

___________________________________________________________

Lp. 17.

Rok: 2015

Autorzy: J. Mikołajczyk, M. Matuszewski

Tytuł: Einfluss der ausgewählten Schmierzstoffzusätze auf delta T und delta P mit Basisöl SN-150

W: Tribologie in Industrie und Forschung : Werkstoffe, Schmierstoffe und Technologie

Miejsce konferencji: Wiener Neustadt, 25 November 2015

Tytuł konferencji: ÖTG Symposium 2015 "Tribologie in Industrie und Forschung" : Österreichische Tribologische Gesellschaft

Adres wydawniczy: Wiener Neustadt : Österreichische Tribologische Gesellschaft, 2015

ISBN: 978-3-901657-43-6

Szczegóły: s. 145-152, bibliogr., ryc., wykr.

Uwagi: streszczenie w j. niem.

Liczba znaków: 12000

Hasła polskie: Olej bazowy ; Tribologia ; Dodatki do olejów

Hasła angielskie: Base oil ; Tribology ; Accessories for oils

Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

Język publikacji: GER

___________________________________________________________

Lp. 18.

Rok: 2015

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł wystąpienia: Einfluss der ausgewählten Schmierzstoffzusätze auf delta T und delta P mit Basisöl SN-150

Nazwa konferencji: Tribology in Industry and Research

Miejsce i data: Wiener Neustadt, 25 November 2015

Organizator: Österreichische Tribologische Gesellschaft

Charakt. formalna: udział z wystąpieniem na konferencji międzynarodowej

Język publikacji: GER

___________________________________________________________

Lp. 19.

Rok: 2015

Autorzy: Maciej Matuszewski, Jarosław Mikołajczyk, Tadeusz Mikołajczyk, Michał Styp-Rekowski

Tytuł: Logistyczne aspekty zarządzania procesem naprawy

Tytuł: Logistical aspects of the repair process management

Źródło: Logistyka

Szczegóły: 2015, nr 4, s. 1991-1997, bibliogr., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

p-ISSN: 1231-5478

Liczba znaków: 10000

Liczba arkuszy: 0.25

Hasła polskie: Zarządzanie ; Proces naprawy ; Warstwowy model zarządzania

Hasła angielskie: Management ; The repair process ; Multilayer management model

Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

Język publikacji: POL

https://www.czasopismologistyka.pl/o-czasopismie/wydania

___________________________________________________________

Lp. 20.

Rok: 2016

Autorzy: Maciej Matuszewski, Jarosław Mikołajczyk, Tadeusz Mikołajczyk, Michał Styp-Rekowski

Tytuł: The influence of cooling and lubrication liquid quantity on the isotropy of a machine component surface during machining = Wpływ warunków chłodzenia i smarowania podczas obróbki elementów maszyn na stopień izotropowości ich powierzchni

Źródło: Tribologia

Szczegóły: 2016, nr 1, s. 57-65, bibliogr., ryc., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

p-ISSN: 0208-7774

Liczba znaków: 20000

Liczba arkuszy: 0.5

Hasła polskie: Chłodzenie i smarowanie ; Struktura geometryczna powierzchni ; Izotropowość powierzchni

Hasła angielskie: Cooling and lubrication ; Surface geometric structure ; Surface isotropy

Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

Język publikacji: ENG

http://t.tribologia.eu

___________________________________________________________

Lp. 21.

Rok: 2016

Autorzy: J. Mikołajczyk

Tytuł: Vergleich charakteristischer Parameter des Abbott-Firestone-Diagramms für ein kinematisches Paar mit konformem Kontakt

W: Tribologie in Industrie und Forschung : Verschleissschutz, Instandhaltung und Anlagenzuverlässigkeit

Miejsce konferencji: Linz, 22-23 November 2016

Tytuł konferencji: ÖTG Symposium 2016 "Tribologie in Industrie und Forschung" : Österreichische Tribologische Gesellschaft

Adres wydawniczy: Wiener Neustadt : Österreichische Tribologische Gesellschaft, 2016

ISBN: 978-3-901657-43-6

Szczegóły: s. 105-110, bibliogr., rys., schem., tab.

Hasła polskie: Tribologia

Hasła angielskie: Tribology

Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

Język publikacji: GER

___________________________________________________________

Lp. 22.

Rok: 2017

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Wpływ dodatków smarowych na transformację warstwy wierzchniej

Adres wydawniczy: Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2017

Szczegóły: 215, [1] s., bibliogr., rys., tab.

p-ISBN: 978-83-62617-76-0

Liczba arkuszy: 10.0

Hasła polskie: Tribologia ; Warstwa wierzchnia ; Eksploatacyjna warstwa wierzchnia ; Technologiczna warstwa wierzchnia ; Dodatki do olejów

Hasła angielskie: Tribology ; Accessories for oils

Punktacja MNiSW: 25.000

Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

Charakt. formalna: monografia naukowa

Język publikacji: POL

Praca w zbiorach Biblioteki Głównej PUSS w Pile

___________________________________________________________

Lp. 23.

Rok: 2017

Autorzy: Małgorzata Grabowska, Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Zastosowanie tomografii komputerowej CAT w inżynierii materiałowej

Tytuł: Application of CAT scanning for materials engineering

Źródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

Szczegóły: 2017, nr 9 (5), s. 15-26, bibliogr., rys., schem.

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

p-ISSN: 2300-3383

Liczba znaków: 20000

Hasła polskie: Tribologia ; Stan warstwy wierzchniej ; Własności i waściwości warstwy wierzchniej ; Tomografia komputerowa CAT ; Tomograf

Hasła angielskie: Tribology ; Condition of surface layer ; The properties and the quality of surface layer ; Computer Axial Tomography ; Tomograph

Punktacja MNiSW: 3.000

Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

Język publikacji: POL

http://wu.utp.edu.pl/oferta,8,1

___________________________________________________________

Lp. 24.

Rok: 2018

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Maszyny tarciowe. Budowa, przeznaczenie.

Adres wydawniczy: Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2018

Szczegóły: 256 s., bibliogr., rys., schem.

p-ISBN: 978-83-62617-86-9

Liczba znaków: 480000

Liczba arkuszy: 12.0

Hasła polskie: Tribologia ; Dodatki do olejów

Hasła angielskie: Tribology ; Accessories for oils

Punktacja MNiSW: 25.000

Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

Charakt. formalna: monografia naukowa

Język publikacji: POL

Praca w zbiorach Biblioteki Głównej PUSS w Pile

___________________________________________________________

Lp. 25.

Rok: 2018

Autorzy: Małgorzata Grabowska, Jarosław Mikołajczyk, Sebastian Basiak

Tytuł: Zastosowanie tomografii komputerowej CAT w nieniszczących badaniach teowych złączy spawanych

Tytuł: Application of cat scanning in non-destructive testing of welded t-joints

Źródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

Szczegóły: 2018, nr 11 (6), s. 31-44, bibliogr., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

p-ISSN: 2300-3383

Hasła polskie: Tomografia komputerowa CAT ; Tomograf

Hasła angielskie: Computer Axial Tomography ; Tomograph

Punktacja MNiSW: 3.000

Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

Język publikacji: POL

http://wu.utp.edu.pl/oferta,8,1

___________________________________________________________

Lp. 26

Rok: 2019

Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Tribotestery. Budowa, przeznaczenie.

Adres wydawniczy: Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2019

Szczegóły: 160 s., bibliogr., rys., tab.

e-ISBN: 978-83-62617-90-6

Hasła polskie: Tribotestery ; Budowa tribotesterów

Hasła angielskie: Tribotesters ; Construction of tribotesters

Punktacja MNiSW: 20.000

Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

Charakt. formalna: monografia naukowa

Język publikacji: POL

https://wydawnictwo.pwsz.pila.pl/files/Tribotestery.pdf

___________________________________________________________

Lp. 27.

Rok: 2019

Autorzy: Anna Piochacz, Jarosław Mikołajczyk

Tytuł: Analiza statystyczna wpływu czasu anodowania na grubość otrzymanej powłoki

Tytuł: Statistical analysis of the influence of anodizing time on the thickness of obtained layers

Źródło: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2019r., nr 9, s. 48-51, bibliogr., rys.

Adres Wydawniczy: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM" sp. z o.o.

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

tel.: (48) 369-80-74, fax.: (48) 369-80-75

Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Hasła polskie: Galwanotechnika, Anodowanie

Hasła angielskie: Electroplating, Anodizing

Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

Język publikacji: POL

www.inw-spatium.pl

www.autobusy-test.com.pl

___________________________________________________________
 
www.jmikolajczyk.pl