peregrynacja obrazu Najświętszej Marii Panny w gminie Zławieś Wielka

W 2012 roku miało miejsce największe wydarzenie w gminie Zławieś Wielka na przestrzeni ostatnich 20 lat. Od września rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Najświętszej Marii Panny. Była to już trzecia peregrynacja. Wcześniejsze były w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. Niestety materiału z tych wydarzeń nie posiadamy.

Obraz N.M.P. przybył do nas z parafii toruńskiej na Rybakach. Pierwszą parafią, którą nawiedził w naszej gminie Zławieś Wielka była parafia w Przysieku. Kolejnymi były: w Górsku, Łążynie, Bierzgłowie, Siemoniu, Złejwsi Wielkiej, Pędzewie (kapliczka), Skłudzewie (kapliczka), Czarnowie. W parafiach Obraz przebywał jeden dzień, następnego wędrował do kolejnej.

Peregrynacja trwała cały czas, tzn. w dni powszednie również. Trudno było czasami wielu osobom wygospodarować czas na tę chwilę. O sobie mogę powiedzieć tylko tyle, że udało mi się być podczas peregrynacji Obrazu razem z moją Mamą Danutą w następujących miejscach: w Przysieku (przywitanie, pożegnanie), Bierzgłowie (przywitanie), Siemoniu (przywitanie), Złejwsi Wielkiej (pożegnanie), Czarnowie (powitanie), Ostromecku (pożegnanie), Świerczynkach (pożegnanie), Poprzecznie (przywitanie), Chełmży (przywitanie) oraz w jednej parafii w okolicach Stolna. Z uwagi na zwiększające się odległości oraz pracę coraz trudniej mi było to pogodzić. Pożegnanie Obrazu nastąpiło w Toruniu na Rubinkowie.

W chwilii pisania tych słów (czerwiec 2018r.) obraz znajduje się w okolicach Warszawy i oddala sie od nas.

Kolejna peregrynacja w gminie Zławieś Wielka prawdopodobnie będzie miała miejsce za ok. kilkanaście lat. (ok. 2030r.)

Niech ta garść zdjęć tu umieszczonych stanowi pamiątkę z tego wydarzenia.

Autorem fotografii tu przedstawionych jest moja osoba oraz Władysław Konieczka, któremu dziękuję za materiał.

___________________________________________________________

Przysiek, 24 września 2012 roku, godz. 17:38, pożegnanie.

___________________________________________________________

Górsk, 24 września 2012 roku, powitanie, 25 września 2012 roku, pożegnanie

Brak materiału z tego wydarzenia. Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje fotografiami z tej peregrynacji, prosimy o kontakt.

___________________________________________________________

Łążyn, 25 września 2012 roku, godz. 17:40, powitanie.

___________________________________________________________

Zławieś Wielka, 1 października 2012 roku, godz. 17:41, powitanie.

___________________________________________________________

Zławieś Wielka, 2 października 2012 roku, pożegnanie.

Ostatnie chwile....

___________________________________________________________

Pędzewo kapliczka, 2 października 2012 roku, godz. 13:30, powitanie.

___________________________________________________________

Pędzewo kapliczka, 2 października 2012 roku, godz. 14:42, pożegnanie.

___________________________________________________________

Czarnowo, 2 października 2012 roku, godz. 17:36, powitanie.

___________________________________________________________

Czarnowo, 3 października 2012 roku, pożegnanie.

 
www.jmikolajczyk.pl