Publikacje

W 2017 roku udało mi sie ukończyć i wydać drukiem pierwszą książkę, która stanowi monografię dotyczącą ogólnie mojej pracy naukowej. Recenzentem jej był prof. dr hab. inż. Tadeusz Leppert (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy).

"Wpływ dodatków smarowych na transformację warstwy wierzchniej". Monografia, 216 stron. Wydawnictwo PWSZ w Pile, 2017 rok.

___________________________________________________________

W 2018 roku udało mi sie ukończyć i wydać drukiem drugą książkę, która stanowi monografię mojej pracy naukowej. Recenzentem jej był prof. dr hab. inż. Maciej Matuszewski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy).

"Maszyny tarciowe. Budowa, przeznaczenie". Monografia, 256 stron. Wydawnictwo PWSZ w Pile, 2018 rok.

___________________________________________________________

W 2019 roku udało mi sie ukończyć i wydać trzecią książkę, która stanowi monografię mojej pracy naukowej. Recenzentem jej był prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy). Publikacja została wydana w formie elektronicznej i jest ogólnie dostępna na stronie uczelni.

"Tribotestery. Budowa, przeznaczenie". Monografia, 160 stron. Wydawnictwo PWSZ w Pile, 2019 rok.

___________________________________________________________

Bibliografia publikacji

 • Nr 1

  ID: 0000001207

  Rok: 2009

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk, Michał Styp-Rekowski, Krzysztof Świerk

  Tytuł: Modyfikowanie cech środka smarującego za pomocą dodatków i komputerowe wspomaganie ich doboru

  Tytuł: Modification of lubricant features by means of additives and computer aided their choice

  W: CAX'2009: komputerowe wspomaganie nauki i techniki: VI warsztaty naukowe, Bydgoszcz-Duszniki Zdrój 2009: praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza Mikołajczyka

  Adres wydawniczy: Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2009

  Szczegóły: s. 23-29, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  p-ISBN: 978-83-61314-65-3

  Liczba arkuszy: 0.35

  Hasła polskie: Modyfikowanie wybranych cech mieszaniny oleju bazowego

  Hasła angielskie: Modification of some features of base oil

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

  Język publikacji: POL


___________________________________________________________

 • Nr 2

  ID: 0000001188

  Rok: 2009

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Zestawienie porównawcze dodatków depresujących do olejów

  Tytuł: A comparison list of depressive additives to oils

  W: Zaawansowana tribologia: XXX Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna

  Miejsce konferencji: Nałęczów, 21-24 września 2009r.

  Tytuł konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa XXX Szkoły Tribologicznej "Zaawansowana Tribologia": Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB Radom oraz Komitet Budowy Maszyn, Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn PAN

  Adres wydawniczy: Nałęczów: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009

  Szczegóły: s. 92-100, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol.

  Liczba znaków: 20000

  Hasła polskie: Olej bazowy "Hydrorafinat 5"; Depresator; Polipropylen; Kopolimer

  Hasła angielskie: Depressant; Basic oil "Hydroraffinate 5"; Polypropylene; Copolymer

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

  Język publikacji: POL


___________________________________________________________

 • Nr 3

  ID: 0000001194

  Rok: 2009

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł wystąpienia: Zestawienie porównawcze dodatków depresujących do olejów

  Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa XXX Szkoły Tribologicznej "Zaawansowana Tribologia"

  Miejsce i data: Nałęczów, 21-24 września 2009r.

  Organizator: Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB Radom oraz Komitet Budowy Maszyn, Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn PAN

  Charakt. formalna: udział z wystąpieniem na konferencji krajowej

  Język publikacji: POL


___________________________________________________________

 • Nr 4

  ID: 0000001205

  Rok: 2009

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Zestawienie porównawcze własności fizykochemicznych dodatków smarnych w oleju podstawowym SAE-30

  Tytuł: A comparison list of physical and chemical properties of oiliness improvers in the basic oil SAE-30

  W: Terotechnologia 2009: materiały konferencyjne na ekspozycji Metal i Control-Tech: Targi Kielce (29.09-01.10.2009)

  Miejsce konferecji: Kielce, 29 września - 1 października 2009r.

  Tytuł konferencji: VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Terotechnologia 2009": Politechnika Świętokrzyska, Centrum Laserowych Technologii Metali, Katedra Inżynierii Eksploatacji, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Polskie Towarzystwo Naukowo-Techniczne, Towarzystwo Eksploatacyjne

  Adres wydawniczy: Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2009

  Seria: Zeszyty Naukowe - Politechnika Świętokrzyska, nr 13

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

  Język publikacji: POL


___________________________________________________________

 • Nr 5

  ID: 0000001186

  Rok: 2010

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk, Maciej Matuszewski

  Tytuł: Konstrukcja i sterowanie stanowiska do badań tribologicznych

  Tytuł: Construction and control system of test stand to tribological investigations

  W: CAX'2010: komputerowe wspomaganie nauki i techniki: VII warsztaty naukowe, Bydgoszcz - Duszniki Zdrój 2010: praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Mikołajczyka

  Adres wydawniczy: Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2010

  Szczegóły: s. 35-40, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  p-ISBN: 9788361314387

  Liczba znaków: 10000

  Hasła polskie: Konstrukcja; Sterowanie; Tribologia

  Hasła angielskie: Construction; Control; Tribology

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

  Język publikacji: POL


___________________________________________________________

 • Nr 6

  ID: 0000001185

  Rok: 2011

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: System rejestracji i wizualizacji warunków pracy stanowiska do badań tribologicznych

  Tytuł: Registration and visualisation system of operation conditions in tribology research stand

  W: CAX'2011: komputerowe wspomaganie nauki i techniki: VIII warsztaty naukowe, Bydgoszcz - Duszniki Zdrój 2011: praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza Mikołajczyka

  Adres wydawniczy: Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2011

  Szczegóły: s. 13-18, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  p-ISBN: 9788361314981

  Liczba znaków: 12000

  Hasła polskie: System rejestracji; Tribologia; System wizualizacji dla tribologii

  Hasła angielskie: Registration system; Tribology; Visualization system for tribology

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

  Język publikacji: POL


___________________________________________________________

 • Nr 7

  ID: 0000001305

  Rok: 2012

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Badanie wpływu preparatu eksploatacyjnego Mind M na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150

  Źródło: Inżynieria i aparatura chemiczna [Chemical Engineering and Equipment]

  Szczegóły: 2012, nr 5, s. 235-236, bibliog., rys.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w następujacych bazach: BazTech, Journal Master List, Polska Bibliografia Naukowa

  p-ISSN: 0368-0827

  Hasła polskie: Preparat eksploatacyjny Mind M; Smarny olej bazowy SN-150

  Hasła angielskie: Consumable preparation Mind M; Lubricating base oil SN-150

  Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

  Język publikacji: POL

  http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/rok-2012-nr-5/


___________________________________________________________

 • Nr 8

  ID: 0000001199

  Rok: 2012

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk, Michał Styp-Rekowski, Maciej Matuszewski, Janusz Musiał

  Tytuł: Einfluss der kompositionen von schmierzusatzen auf die exploatations-eigenschaften der mischung mit Basisol SN-150

  W: Tribologie und mobilitat: beitrage der tribotechnik zur optimierung von fertigungsprozessen, wartung, schmierung (reibungskonditionierung) und betriebssicherheit von verkehrsmitteln und verkehrswegen

  Miejsce konferecji: Wien, 15 November 2012, Austria

  Tytuł konferencji: Symposium 2012 "Tribologie und mobilitat": Osterreichische Tribologische Gesellschaft

  Adres wydawniczy: Wien: Osterreichische Tribologische Gesellschaft, 2012

  Szczegóły: s. 97-103, bibliogr., rys., wykr.

  Uwagi: streszczenie w j. niem.

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

  Język publikacji: GER


___________________________________________________________

 • Nr 9

  ID: 0000001195

  Rok: 2012

  Autorzy: Michał Styp-Rekowski, Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: The influence of Mind M preparation on the lubricant properties of base oil SN-150

  W: Reibung, Schmierung und Verschleiss: forschung und praktische anwendungen: Band 1 : tribologische systeme schmierstoffe und schmierungstechnik und umformtechnik prufen, messen, kontrollieren. 53. Tribologie-Fachtagung. 24.bis 26. September 2012 in Gottingen. Germany

  Adres wydawniczy: Aachen: Gesellschaft fur Tribologie e.V., 2012, Germany

  Szczegóły: s. 18/1-18/5, bibliogr., ryc.

  p-ISBN: 978-3-00-039201-6

  Liczba znaków: 20000

  Hasła polskie: Tribologia

  Hasła angielskie: Tribology

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

  Język publikacji: ENG


___________________________________________________________

 • Nr 10

  ID: 0000001189

  Rok: 2012

  Autorzy: Michał Styp-Rekowski, Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Wpływ preparatu eksploatacyjnego stanowiący kompleks węglowodorowy na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150

  W: Tribologia bliżej praktyki: XXXII Ogólnopolska Konferencja: "Jesienna Szkoła Tribologiczna 2012"

  Miejsce konferencji: Kudowa Zdrój, 18-21 września 2012r.

  Tytuł konferencji: XXXII Ogólnopolska Konferencja "Jesienna Szkoła Tribologiczna 2021": Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji Eksploatacji Maszyn, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Sekscja Podstaw Eksploatacji KBM PAN

  Adres wydawniczy: Wrocław: Polskie Towarzystwo Tribologiczne, 2012

  Szczegóły: s. 84

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Liczba znaków: 3000

  Hasła polskie: Tribologia, Dodatki do olejów

  Hasła angielskie: Tribology, Accessories for oils

  Charakt. formalna: streszczenie w materiałach pokonferencyjnych polskich

  Język publikacji: POL


___________________________________________________________

 • Nr 11

  ID: 0000001196

  Rok: 2012

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł wystąpienia: Wpływ preparatu eksploatacyjnego stanowiący kompleks węglowodorowy na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150

  Nazwa konferencji:XXXII Ogólnopolska Konferencja "Jesienna Szkoła Tribologiczna 2012"

  Miejsce i data: Kudowa Zdrój, 18-21 września 2012r.

  Organizator: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji Eksploatacji Maszyn, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN

  Charakt. formalna: udział z wystąpieniem na konferencji krajowej

  Język publikacji: POL


___________________________________________________________

 • Nr 12

  ID: 0000001191

  Rok: 2012

  Autorzy: Michał Styp-Rekowski, Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Zmiana temperatury na drodze tarcia dla kompozycji olej bazowy SN-150-preparat eksploatacyjny Mind M

  Tytuł: Temperature variability during friction for composition base oil SN-150 - exploatational preparation Mind M

  W: III krajowa konferencja nano- i mikromechaniki / Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

  Miejsce konferencji: Warszawa, 4-6 lipca 2012r.

  Tytuł konferencji: III Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki pod Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej: Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Rzeszowska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

  Adres wydawniczy: Warszawa: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2012

  Szczegóły: s. 145-146, rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol.

  Liczba znaków: 1000

  Hasła polskie: Preparaty eksploatacyjne; Właściwości tribologiczne; Własności smarne; Struktura geometryczna powierzchni

  Charakt. formalna: streszczenie w materiałach pokonferencyjnych polskich

  Język publikacji: POL


___________________________________________________________

 • Nr 13

  ID: 0000001199

  Rok: 2012

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk, Michał Styp-Rekowski

  Tytuł: Effect of an additive on lubricating properties of SN-150 base oil

  Tytuł: Wpływ dodatku na własności smarowe oleju bazowego SN-150

  Źródło: Tribologia

  Szczegóły: 2012, nr 4, s.227-232, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  p-ISBN: 0208-7774

  Liczba znaków: 20000

  Liczba arkuszy: 0.5

  Punktacja MNiSW: 20.000

  Hasła polskie: Preparaty eksploatacyjne; Właściwości tribologiczne; Własności smarne; struktura geometryczna powierzchni

  Hasła angielskie: Eksploational preparation; Tribological properties; Lubricant properties; Surface geometrical structure

  Charakt. formalna: artykuł w czasopismie polskim

  Język publikacji: POL

  http://t.tribologia.eu/trib/pl/index.php?set=roc&roc=det&det=810&PHPSESSID=4d5ffbdcab21b53b99bfd81a6f75f444


___________________________________________________________

 • Nr 14

  ID: 0000001283

  Rok: 2013

  Autorzy: Maciej Matuszewski, Michał Styp-Rekowski, Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Modyfikacja cech środka smarującego za pomocą standardowych dodatków smarowych

  Tytuł: Modification of lubricants features by means of standard additives

  Źródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2013, nr 1 (1), s. 57-65, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISBN: 2300-3383

  Hasła polskie: Środek smarujący; Dodatek smarowy; Modyfikacja cech smarowych

  Hasła angielskie: Lubricant; Lubricant additive; Modification of lubricating features

  Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

  Język publikacji: POL

  http://wu.utp.pl/uploads/oferta/Postepy_1_1_2013.pdf


___________________________________________________________

 • Nr 15

  ID: 0000001197

  Rok: 2014

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Einfluss der ausgewahlten schmierzstoffzusatze auf betriebseigenschaften der mischung mit Basisol SN-150

  W: Reibung, Schmierung und Verschleiss: Forschung und Praktische Anwendungen. Band 1. Tribologische systeme Maschinenelemente und Antriebstechnik Fahrzeugtechnik Prufen, Messen, Kontrollieren

  Miejsce konferencji: Gottingen, 22-24 September 2014

  Tytuł konferencji: 55. Tribologie Fachtagung "Reibung, Schmierung und Verschleiss": Gesellschaft fur Tribologie e.V.

  Adres wydawniczy: Stolberg-Venwegen: Gesellschaft fur Tribologie e.V. 2014

  Szczegóły: s. 77/1-77/9, rys., schem., wykr.

  Uwagi: streszczenie w j. niem.

  Hasła polskie: Tribologia

  Hasła angielskie: Tribology

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

  Język publikacji: GER


___________________________________________________________

 • Nr 16

  ID: 0000001198

  Rok: 2014

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Einfluss der ausgewahlten zusatzschmierstoffe auf die intensivitat des Verschleissprozesses (Ra, Rq, delta m) mit Basisol SN-150

  W: Tribologie in Industrie und Forschung: Werkstoffe, Konstruktion und Technologie

  Miejsce konferencji: Leoben, 26. November 2014

  Tytuł konferencji: OTG Symposium 2014 "Tribologie in Industrie und Forschung": Ostereichische Tribologische Gesellschaft

  Adres wydawniczy: Wien: Osterreichische Tribologische Gesellschaft, 2014

  Szczegóły: s.69-76, rys.

  Uwagi: streszczenie w j. niem.

  Hasła polskie: Tribologia

  Hasła angielskie: Tribology

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

  Język publikacji: GER


___________________________________________________________

 • Nr 17

  ID: 0000001208

  Rok: 2014

  Autorzy: Maciej Matuszewski, Michał Styp-Rekowski, Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Wybrane zagadnienia stosowania płynów obróbkowych w obróbce skrawaniem

  Źródło:Obróbka Metalu

  Szczegóły: 2014, No. 3, s. 10-14, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol.

  p-ISSN: 2081-7002

  Hasła polskie: Płyny robocze; Obróbka skrawaniem; Procedury optymalizacji wielokryterialnej

  Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

  Język publikacji: POL

  http://www.e-obrobkametalu.pl


___________________________________________________________

 • Nr 18

  ID: 0000001190

  Rok: 2015

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk, Maciej Matuszewski

  Tytuł: Einfluss der ausgewahlten schmierzstoffzusatze auf delta T und delta P mit Basisol SN-150

  W: Tribologie in Industrie und Forschung: Werkstoffe, Schmierstoffe und Technologie

  Miejsce konferencji: Wiener Neustadt, 25. November 2015

  Tytuł konferencji: OTG Symposium 2015 "Tribologie in Industrie und Forschung": Osterreichische Tribologische Gesellschaft

  Adres wydawniczy: Wiener Neustadt: Osterreichische Tribologische Gesellschaft, 2015

  Szczegóły: s. 145-152, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. niem.

  Liczba znaków: 12000

  Hasła polskie: Olej bazowy; Tribologia; Dodatki do olejów

  Hasła angielskie: Base oil; Tribology; Accessories for oils

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

  Język publikacji: GER


___________________________________________________________

 • Nr 19

  ID: 0000001193

  Rok: 2015

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł wystąpienia: Einfluss der ausgewahlten Schmierzstoffzusatze auf delta T und delta P mit Basisol SN-150

  Nazwa konferencji: Tribology in Industry and Research

  Miejsce i data: Wiener Neustadt, 25. November 2015

  Organizator: Osterreichische Tribologische Gesellschaft

  Charakt. formalna: udział z wystąpieniem na konferencji międzynarodowej

  Język publikacji: GER


___________________________________________________________

 • Nr 20

  ID: 0000001184

  Rok: 2015

  Autorzy: Maciej Matuszewski, Michał Styp-Rekowski, Jarosław Mikołajczyk, Tadeusz Mikołajczyk

  Tytuł: Logistyczne aspekty zarządzania procesem naprawy

  Tytuł: Logistical aspect of the repair process management

  Źródło: Logistyka

  Szczegóły: 2015, nr 4, s. 1991-1997, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  p-ISSN: 1231-5478

  Liczba znaków: 10000

  Liczba arkuszy: 0.25

  Hasła polskie: Zarządzanie; Proces naprawy; Warstwowy model zarządzania

  Hasła angielskie: Management; The repair process; Multilayer management model

  Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

  Język publikacji: POL

  https://www.czasopismologistyka.pl/o-czasopismie/wydania


___________________________________________________________

 • Nr 21

  ID: 0000001183

  Rok: 2016

  Autorzy: Maciej Matuszewski, Jarosław Mikołajczyk, Tadeusz Mikołajczyk, Michał Styp-Rekowski

  Tytuł: The influence of cooling and lubtication liquid quantity on the isotropy of a machine component surface during

  Tytuł: Wpływ warunków chłodzenia i smarowania podczas obróbki elementów maszyn na stopień izotropowości ich powierzchni

  Źródło: Tribologia

  Szczegóły: 2016, nr 1, s.57-65, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  p-ISBN: 0208-7774

  Liczba znaków: 20000

  Liczba arkuszy: 0.5

  Punktacja MNiSW: 20.000

  Hasła polskie: Chłodzenie i smarowanie; Struktura geometryczna powierzchni

  Hasła angielskie: Cooling and lubrication; Surface gepmetric structure; Surface isotropy

  Charakt. formalna: artykuł w czasopismie polskim

  Język publikacji: ENG

  http://t.tribologia.eu/trib/pl/index.php?set=roc&roc=det&det=810&PHPSESSID=4d5ffbdcab21b53b99bfd81a6f75f444


___________________________________________________________

 • Nr 22

  ID: 0000001200

  Rok: 2016

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Vergleich charakteristischer parameter des Abbott-Firestone-diagramm fur ein kinematisches Paar mit konformen Kontakt

  W: Tribologie in Industrie und Forschung: Verschleissschutz, Instandhaltung und Anlagenzuverlassigkeit

  Miejsce konferencji: Linz, 22-23 November 2016

  Tytuł konferencji: OTG Symposium 2016 "Tribologie in Industrie und Forschung": Osterreichische Tribologische Gesellschaft

  Adres wydawniczy: Wiener Neustadt: Osterreichische Tribologische Gesellschaft, 2016

  Szczegóły: s. 105-110, bibliogr., rys., schem., tab.

  Hasła polskie: Tribologia

  Hasła angielskie: Tribology

  Charakt. formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

  Język publikacji: GER


___________________________________________________________

 • Nr 23

  ID: 0000001084

  Rok: 2017

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Wpływ dodatków smarowych na transformację warstwy wierzchniej

  Adres wydawniczy: Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2017

  Szczegóły: 215, [1]s., bibliogr., rys., tab.

  p-ISBN: 978-83-62617-76-0

  Liczba arkuszy: 10.0

  Hasła polskie: Tribologia; Warstwa wierzchnia; Eksploatacyjna warstwa wierzchnia; Technologiczna warswtwa wierzchnia; Dodatki do olejów

  Hasła angielskie: Tribology; Accessories for oils

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: monografia naukowa

  Język publikacji: POL

  Praca w zbiorach Biblioteki Głównej PUSS w Pile


___________________________________________________________

 • Nr 24

  ID: 0000001192

  Rok: 2017

  Autorzy: Małgorzata Grabowska, Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Zastosowanie tomografii komputerowej CAT w inżynierii materiałowej

  Tytuł: Application of CAT scanning for materials engineering

  Źródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2017, nr 9 (5), s. 15-26, bibliogr., rys., schem.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISSN: 2300-3383

  Liczba znaków: 20000

  Hasła polskie: Tribologia; Stan warstwy wierzchniej; Własności i właściwości warstwy wierzchniej; Tomografia komputerowa CAT; Tomograf

  Hasła angielskie: Tribology; Condition of surface ;ayer; The properties and the quality of surface layer; Computer Axial Tomography; Tomograph

  Punktacja MNiSW: 3.00

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

  Język publikacji: POL

  http://wu.utp.edu.pl/oferta,8,1


___________________________________________________________

 • Nr 25

  ID: 0000001335

  Rok: 2018

  Autorzy: Zbigniew Jarmoliński, Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Badania wpływu technologii cięcia stali na twardość powierzchni bijaka

  Tytuł: Research of the influence of steel cutting technology on the strength of the hammer

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2018, nr 12 (6), s. 15-30, bibliogr., tab., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISSN: 2300-3383

  Hasła polskie: Rozdrabniacz; Młyn; Bijak; Cięcie stali

  Hasła angielskie: Grinder; Mill; Flail; Steel cutting

  Punktacja MNiSW: 3.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

  Język publikacji: POL

  http://wu.utp.edu.pl/oferta,8,1


___________________________________________________________

 • Nr 26

  ID: 0000001187

  Rok: 2018

  Autorzy: Jarosław Mikołajczyk

  Tytuł: Maszyny tarciowe: budowa, przeznaczenie

  Adres wydawniczy: Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2018

  Szczegóły: 256 s., bibliogr., rys., schem.

  p-ISBN: 978-83-62617-86-9

  Liczba znaków: 480000

  Liczba arkuszy: 12.0

  Hasła polskie: Tribologia; Dodatki do olejów

  Hasła angielskie: Tribology; Accessories for oils

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: monografia naukowa

  Język publikacji: POL

  Praca w zbiorach Biblioteki Głównej PUSS w Pile


___________________________________________________________

 • Nr 27

  ID: 0000001334

  Rok: 2018

  Autorzy: Małgorzata Grabowska, Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Próba zastosowania tomografii komputerowej CAT do określenia struktury grafitu naturalnego w zależności od rozmiaru ziarna

  Tytuł: An attempt to apply CAT scanning to determine the natural graphite structure depending on the grain size

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2018, nr 12 (6), s. 5-14, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISBN: 2300-3383

  Hasła polskie: Tribologia; Stan warstwy wierzchniej; Własności i właściwości warstwy wierzchniej; Tomografia komputerowa CAT; Tomograf

  Hasła angielskie: Tribology; Condition of surface layer; The properties and the quality of surface layer; Computer Axial Tomography; Tomograph

  Punktacja MNiSW: 3.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

  Język publikacji: POL

  http://wu.utp.edu.pl/oferta,8,1


___________________________________________________________

 • Nr 28

  ID: 0000001336

  Rok: 2018

  Autorzy: Anna Piochacz, Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Wpływ czasu trwania procesu anodowania stopu aluminium EN AW-6060 na grubość i twardość otrzymanej warstwy

  Tytuł: Influence of aluminium type EN AW-6060 anodizing process duration on the thickness and hardness of the obtained layer

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2018, nr 12 (6), s. 49-56, bibliogr., rys., tab.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISBN: 2300-3383

  Hasła polskie: Galwanotechnika; Anodowanie

  Hasła angielskie: Electroplating; Anodizing

  Punktacja MNiSW: 3.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

  Język publikacji: POL

  http://wu.utp.edu.pl/oferta,8,1


___________________________________________________________

 • Nr 29

  ID: 0000001266

  Rok: 2018

  Autorzy: Małgorzata Grabowska, Jarosław Robert Mikołajczyk, Sebastian Basiak

  Tytuł: Zastosowanie tomografii komputerowej CAT w nieniszczących badaniach teowych złączy spawanych

  Tytuł: Application of CAT scanning in non-destructive testing of welded t-joints

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2018, nr 11 (6), s. 31-44, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISBN: 2300-3383

  Hasła polskie: Tomografia komputerowa CAT; Tomograf

  Hasła angielskie: Computer Axial Tomography; Tomograph

  Punktacja MNiSW: 3.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

  Język publikacji: POL

  http://wu.utp.edu.pl/oferta,8,1


___________________________________________________________

 • Nr 30

  ID: 0000001295

  Rok: 2019

  Autorzy: Anna Piochacz, Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Analiza statystyczna wpływu czasu anodowania na grubość otrzymanej powłoki

  Tytuł: Statistical analysis of the influence of anodizing time on the thickness of obtained layers

  Żródło: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Szczegóły: 2019, vol. 233, nr 9, s. 48-51, bibliogr., rys., tab.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISSN: 1509-5878

  e-ISSN: 2450-7725

  Hasła polskie: Galwanotechnika; Anodowanie

  Hasła angielskie: Electroplating; Anodizing

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: Art. nauk. w czasop. i mater. niezam. w wyk. czasop. i mater. z konf.

  Język publikacji: POL

  http://ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/956

  DOI: 10.24136/atest.2019.201


___________________________________________________________

 • Nr 31

  ID: 0000001373

  Rok: 2019

  Autorzy: Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Analiza statystyczna zmiany poboru mocy podczas procesu zużywania

  Tytuł: Statistical analysis of the power variation of tribotester as a resultat of the wear process

  Żródło: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Szczegóły: 2019, nr 10-11, s. 83-88, bibliogr., rys., tab.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISSN: 1509-5878

  e-ISSN: 2450-7725

  Hasła polskie: Struktura geometryczna powierzchni; Warstwa wierzchnia; Olej bazowy; Dodatki do olejów; Preparat eksploatacyjny

  Hasła angielskie: Surface texture; Surface layer; Base layer; Base oil; Oil additives; Consumable

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: Art. nauk. w czasop. i mater. niezam. w wyk. czasop. i mater. z konf.

  Język publikacji: POL

  http://yadda.iem.edu.pl/yadda/elements/bwmeta1.element.baztech-21189602-884a-4d1a-bb60-9edaeae4af8d


___________________________________________________________

 • Nr 32

  ID: 0000001407

  Rok: 2019

  Autorzy: Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Wpływ PE na pobór mocy pary kinematycznej o styku konforemnym

  Tytuł: Influence of consumables on the amount of power consumption of kinematic vapor of conformal contact

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2019, nr 13 (6), s. 39-50, bibliogr., rys., tab.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISBN: 2300-3383

  Hasła polskie: Struktura geometryczna powierzchni; Warstwa wierzchnia; Olej bazowy; Dodatki do olejów; Preparat eksploatacyjny; Moc elektryczna

  Hasła angielskie: Surface texture; Surface layer; Base oil; Oil additives; Consumable; Electric power

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: Art. nauk. w czasop. i mater. niezam. w wyk. czasop. i mater. z konf.

  Język publikacji: ENG

  http://yadda.iem.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.baztech-2faf200b-3010-4192-9fd0-062f53b49d38


___________________________________________________________

 • Nr 33

  ID: 0000001406

  Rok: 2019

  Autorzy: Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Analiza statystyczna zmiany masy próbek w wyniku procesu zużywania

  Tytuł: Statistical analysis of the mass variation of sampless as a result of the wear process

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2019, nr 13 (7), s. 51-61, bibliogr., rys., tab.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISBN: 2300-3383

  Hasła polskie: Struktura geometryczna powierzchni; Warstwa wierzchnia; Olej bazowy; Dodatki do olejów; Preparat eksploatacyjny

  Hasła angielskie: Surface texture; Surface layer; Base oil; Oil additives; Consumable

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: Art. nauk. w czasop. i mater. niezam. w wyk. czasop. i mater. z konf.

  Język publikacji: ENG

  http://yadda.iem.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.baztech-2faf200b-3010-4192-9fd0-062f53b49d38


___________________________________________________________

 • Nr 34

  ID: 0000001435

  Rok: 2019

  Autorzy: Karolina Weronika Pikulik, Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Wpływ prądu spawania na emisję zanieczyszczeń powietrza

  Tytuł: The influence of the welding current on the air pollution emissions

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2019, nr 14 (7), s. 33-46, bibliogr., rys., tab.

  Uwagi: streszczenie w j. pol. i ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISBN: 2300-3383

  Hasła polskie: Proces spawania; Stan jakości powietrza; Frakcja wdychalna; Frakcja respirabilna; Parametry spawania

  Hasła angielskie: Welding process; Air quality condition; Inhaled fraction; Respirable farction; Welding parameters

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: Art. nauk. w czasop. i mater. niezam. w wyk. czasop. i mater. z konf.

  Język publikacji: ENG

  http://yadda.iem.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.baztech-2faf200b-3010-4192-9fd0-062f53b49d38


___________________________________________________________

 • Nr 35

  ID: 0000001282

  Rok: 2019

  Autorzy: Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Tribotestery: budowa i przeznaczenie

  Adres wydawniczy: Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2019

  Szczegóły: 160 s., bibliog., rys., tab.

  e-ISBN: 978-83-62617-90-6

  Hasła polskie: Tribotestery; Budowa tribotesterów

  Hasła angielskie: Tribotesters; Construction of tribotesters

  Punktacja MNiSW: 20.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: monografia naukowa

  Język publikacji: POL

  https://wydawnictwo.pwsz.pila.pl/files/Tribotestery.pdf


___________________________________________________________

 • Nr 36

  ID: 0000001604

  Rok: 2020

  Autorzy: Małgorzata Grabowska, Anna Piochacz, Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Attempt to use computed tomography CAT to analyze the anodized layer

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2020, nr 15 (8), s. 25-33, bibliogr., rys., tab.

  Uwagi: streszczenie w j. ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISBN: 2300-3383

  Hasła polskie: Galwanotechnika; Anodowanie; Komputerowa Tomografia Osiowa; Tomograf

  Hasła angielskie: Electroplating; Anodizing; Computer Axial Tomography; Tomograph

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: Art. nauk. w czasop. i mater. niezam. w wyk. czasop. i mater. z konf.

  Język publikacji: ENG

  https://dme.utp.edu.pl/art/15(8)2020/25.pdf

  DOI: 10.37660/dme.2020.15.8.3


___________________________________________________________

 • Nr 37

  ID: 0000001686

  Rok: 2020

  Autorzy: Anna Piochacz, Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Determination of the thickness of anodized layer on the basis mathematical models

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2020, nr 16 (8), s. 31-39, bibliogr., rys., tab.

  Uwagi: streszczenie w j. ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISSN: 2720-0639

  Hasła polskie: Galwanotechnika; Anodowanie; Statystyka; Oprogramowanie R

  Hasła angielskie: Electroplanting; Anodizing; Statistic; Software R

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: Art. nauk. w czasop. i mater. niezam. w wyk. czasop. i mater. z konf.

  Język publikacji: ENG

  DOI: 10.37660/dme.2020.16.8.3


___________________________________________________________

 • Nr 38

  ID: 0000001696

  Rok: 2020

  Autorzy: Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Determining the energy validity of the Kostetsky's hypothesis on the basis of models for relative motion velocity v=0.08 m/sec

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2020, nr 16 (8), s. 17-29, bibliogr., rys.

  Uwagi: streszczenie w j. ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISSN: 2720-0639

  Hasła polskie: Tekstura powierzchni; Warstwa powierzchniowa; Olej bazowy; Dodatki do oleju; Energia elektryczna

  Hasła angielskie: Surface texture; Surface layer; Base oil; Oil additives; Electric power

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: Art. nauk. w czasop. i mater. niezam. w wyk. czasop. i mater. z konf.

  Język publikacji: ENG

  DOI: 10.37660/dme.2020.16.8.2


___________________________________________________________

 • Nr 39

  ID: 0000001543

  Rok: 2020

  Autorzy: Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Finding the correlation between wear of samples kinematic pair of conformal contact and electric power consumption

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2020, nr 15 (8), s. 59-68, bibliogr., tab.

  Uwagi: streszczenie w j. ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISBN: 2300-3383

  Hasła polskie: Tekstura powierzchni; Warstwa powierzchniowa; Olej bazowy; Dodatki do oleju

  Hasła angielskie: Surface texture; Surface layer; Base oil; Oil additives; Consumable; Statistic

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: Art. nauk. w czasop. i mater. niezam. w wyk. czasop. i mater. z konf.

  Język publikacji: ENG

  https://dme.utp.edu.pl/art/15(8)2020/59.pdf

  DOI: 10.37660/dme.2020.15.8.6


___________________________________________________________

 • Nr 40

  ID: 0000001434

  Rok: 2020

  Autorzy: Agnieszka Hołubowska, Bartosz Szałański, Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Laboratorium termodynamiki

  Adres wydawniczy: Piła: Wydawnictwo Państwowej Uczelni Stanisława Staszica, 2020

  Szczegóły: 164 s., bibliogr., rys., tab.

  e-ISBN: 978-83-62617-93-7

  Hasła polskie: Termodynamika

  Hasła angielskie: Thermodynamics

  Punktacja MNiSW: 20.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: monografia naukowa

  Język publikacji: POL i ENG

  https://wydawnictwo.puss.pila.pl/files/Laboratorium_termodynamiki_POL_version.pdf

  https://wydawnictwo.puss.pila.pl/files/Laboratorium_termodynamiki_ENG_version.pdf


___________________________________________________________

 • Nr 41

  ID: 0000001544

  Rok: 2020

  Autorzy: Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: The effect of temperature lag on the value of power-temperature correlation for frictional pair of conformal contact

  Żródło: Postępy w Inżynierii Mechanicznej [Developments in Mechanical Engineering]

  Szczegóły: 2020, nr 15 (8), s. 79-86, bibliogr., rys., tab., wykr.

  Uwagi: streszczenie w j. ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech i Polskiej Bibliografii Naukowej

  p-ISBN: 2300-3383

  Hasła polskie: Tekstura powierzchni; Warstwa wierzchnia; olej bazowy; Dodatki; Energia elektryczna; Temperatura

  Hasła angielskie: Surface texture; Surface layer; Base oil; Oil additives; Electric power; Temperature

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: Art. nauk. w czasop. i mater. niezam. w wyk. czasop. i mater. z konf.

  Język publikacji: ENG

  https://dme.utp.edu.pl/art/15(8)2020/79.pdf

  DOI: 10.37660/dme.2020.15.8.8


___________________________________________________________

 • Nr 42

  ID: 0000001519

  Rok: 2021

  Autorzy: Karolina Weronika Pikulik, Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Determination of emission of iron oxides from the welding process on the basis of mathematical models

  Żródło: Welding Technology Review

  Szczegóły: 2021, vol. 93, No 2, s. 35-43, bibliogr., rys., tab.

  Uwagi: streszczenie w j. ang.

  Uwagi: czasopismo indeksowane w bazie BazTech, IC Journals Master List, Directory of Open Acces Journals, BASPAW, Polska Bibliografia Naukowa

  p-ISSN: 0033-2364

  e-ISSN: 2449-7959

  Hasła polskie: Dym spawalniczy; Tlenek żelaza; Frakcja respirabilna; Frakcja wdychalna

  Hasła angielskie: Welding smoke; Respirable fraction; Inhalable fraction; Iron oxide

  Punktacja MNiSW: 5.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: artykuł w czasopiśmie polskim

  Język publikacji: ENG

  http://www.pspaw.wip.pw.edu.pl/index.php/pspaw/article/view/1132

  DOI: 10.26628/wtr.v93i2.1132


___________________________________________________________

 • Nr 43

  ID: 0000001579

  Rok: 2021

  Autorzy: Jarosław Robert Mikołajczyk

  Tytuł: Określenie na podstawie modeli zmiany masy próbek w wyniku procesu zużywania

  W: Szkoła Logistyki 2021 / redakcja naukowa Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Piotr Korneta

  Adres wydawniczy: Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2021

  Szczegóły: s. 167-174, bibliogr., rys., tab.

  Uwagi: wprowadzenie w j. pol.

  p-ISBN: 978-83-66550-75-9

  e-ISBN: 978-83-66550-89-6

  Hasła polskie: Program R; Zużycie pary ciernej; Ubytek masy; Dodatki smarnościowe

  Hasła angielskie: Software R; Wear of the friction pair; Loss of weight; Lubricating additives

  Punktacja MNiSW: 20.000

  Publikacja afiliowana przez PUSS w Pile

  Charakt. formalna: rozdz. w monogr. znajdującej się w wyk. wydaw. publik. recenz. monogr.

  Język publikacji: POL


___________________________________________________________

 
www.jmikolajczyk.pl