zielone ogrody

ZIELONE OGRODY

Iwona Brozdowska

87-100 Toruń

ul. Rybaki 40/9

tel.: 695-665-718

e-mail: iwonabrozd@op.pl

Projektowanie i zakładanie ogrodów, pielęgnacja

Opryski, cięcie drzew i krzewów

Nawożenia

Oświetlenia ogrodu

Murki ogrodowe

Tarasy drewniane

Systemy nawadniania

Wszystkie wyżej przedstawione przykładowe projekty zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach w okolicach Torunia.

___________________________________________________________
 
www.jmikolajczyk.pl