promotor

W 2017 roku wypromowałem tylko jednego inżyniera. Był nim inż. Piotr Nowicki. Temat jego inżynierskiej pracy dyplomowej brzmiał: Analiza wad oraz przyczyn ich powstawania w czasie produkcji wiązek elektrycznych. Praca była wykonana w oparciu o proces FMEA. Obrona nastąpiła w połowie czerwca 2017r. w PWSZ w Pile. Recenzentem pracy był dr inż. Piotr Gorzelańczyk.

___________________________________________________________

W 2018 roku trzy osoby obroniły pracę inżynierską pod moim kierunkiem. Pierwszą z nich był inż. Szymon Jasiek (temat pracy: "Projekt uniwersalnego stanowiska do magazynowania wałków drukarskich"), natomiast drugą inż. Sebastian Basiak (temat pracy: "Analiza złączy spawanych na podstawie badań nieniszczących dla wybranej stali"). Recenzentem obu prac był prof. dr hab. inż. Jan Kołodziej. Obie obrony miały miejsce 13 marca 2018r. w PWSZ w Pile.

Trzecią i ostatnią w tym roku akademickim osobą, której obrona odbyła się 12 maja br. była mgr inż. Agnieszka Hołubowska. Temat jej pracy dyplomowej brzmiał: "System rejestracji i wizualizacji danych stanowiska do łączenia zbiorników o tej samej i różnej objętości". Temat pracy był bardzo trudny i wiązał się z dużym wysiłkiem. Stanowisko zbudowano w oparciu o moduł Arduino. Recenzentem pracy był prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki. Stanowisko to będzie wykorzystywane w Laboratorium termodynamiki gdzie prowadzę zajęcia.

Od lewej: inż. Szymon Jasiek, dr inż. J. Mikołajczyk, inż. Sebastian Basiak

Poniżej stanowisko laboratoryjne zbudowane w ramach pracy dyplomowej przez mgr inż. Agnieszkę Hołubowską.

___________________________________________________________

W 2019 roku następujące osoby obroniły pracę inżynierską pod moim kierunkiem. Pierwszą z nich był inż. Łukasz Smoczyński (temat pracy: "Projekt i wykonanie stanowiska do wyznaczania charakterystyk sprężyn"), którego obrona miała miejsce 18 marca 2019r.

Drugą osobą była inż. Agnieszka Noga (temat pracy: "Projekt i wykonanie przekładni bezstopniowej"). Obrona pracy miała miejsce dnia 10 kwietnia 2019r. Recenzentem obu prac był dr inż. Wiktor Kupraszewicz.

Trzecią osobą był inż. Bartosz Szałański (temat pracy: "System wizualizacji i archiwizacji danych stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej". Obrona pracy miała miejsce 17 kwietnia 2019r.

od lewej: inż. Bartosz Szałański, dr inż. Jarosław Mikołajczyk

Czwartą osobą był inż. Maksymilian Juda (temat pracy: "Automatyzacja procesu produkcji detalu aluminiowego w Hydro Extrusion Poland").

od prawej: inż. Maksymilian Juda, dr inż. Jarosław Mikołajczyk

Kolejną osobą był inż. Aleksander Jarecki (temat pracy: "Stanowisko do badań tribologicznych o styku konforemnym").

od lewej: inż. Aleksander Jarecki, dr inż. Jarosław Mikołajczyk

Ostatnią osobą była Pani inż. Anna Piochacz (temat pracy: "Wpływ parametrów procesu anodowania na właściwości wybranego gatunku aluminium").

inż. A. Piochacz, dr inż. J. Mikołajczyk, mgr inż. Z. Jarmoliński

___________________________________________________________

 
www.jmikolajczyk.pl