Pielgrzymki Urszuli Kołtun 2017

W 2017 roku Pani Urszula zorganizowała aż sześć pielgrzymek. Niestety materiał tu przedstawiony obejmuje tylko dwie z nich. Z tych dwóch natomiast tylko jedna została opublikowana w Tygodniku Katolickim "Niedziela". Z całego powiatu toruńskiego jest to najbardziej aktywna osoba nieduchowna zaangażowana od dziesięcioleci w ruch pielgrzymkowy mieszkańców Turzna, Gostkowa, Kamionek Małych, Kamionek Wielkich, Lubicza, Brzeźna.

Pielgrzymka do Ostrowąsu 25 czerwca 2017r.

___________________________________________________________

Pielgrzymka do Gietrzwałdu 7 paździenika 2017r.

W święto Matki Bożej Różańcowej 48-mioosobowa grupa pątników z Turzna, Gostkowa, Kamionek Wielkich, Kamionek Małych oraz Gronowa udała się w pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, gdzie w 1877 roku trwały objawienia Matki Bożej od 27 czerwca do 16 września. Od tego czasu kult Matki Bożej krzepł i promieniał coraz bardziej. Co roku do tego miejsca przybywa rzesza pątników szukających pokrzepienia.

W miejscu w którym dzieciom ukazywała się Matka Boża umieszczona została kapliczka z figurą Marii Panny. Z pobliskiego źródełka pobłogosławionego przez Matkę Bożą pielgrzymi od lat czerpią wodę, która przynosi ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia. Dnia 10 września 1967 roku papież Paweł VI zezwolił na uroczystą koronację obrazu. Koronacji dokonali: prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński, ks. kardynał Karol Wojtyła oraz ks. biskup Józef Drzazga.

Naszej pielgrzymce przewodniczyło dwóch kapłanów: ks. kanonik Feliks Lipiński oraz ks. kanonik Roman Bartoszewski. Pielgrzymowanie nasze rozpoczęliśmy od źródełka z cudowną wodą, skąd po modlitwie udaliśmy się na Błonia Gietrzwałdzkie, gdzie została odprawiona Droga Krzyżowa. Następnie udaliśmy się do bazyliki, aby uczestniczyć we Mszy św., której przewodniczył biskup Antoni Dydycz. W drodze powrotnej łączylismy się duchowo w modlitwie z wszystkimi uczestnikami "Różańca do granic".

Pani Maja Gumowska wspierała p. Urszulę w zorganizowaniu tej pielgrzymki.

Autorką zdjęcia tu umieszczonego jest Jolanta Wojtaś.

 
www.jmikolajczyk.pl