25 lat posługi kapłańskiej ks. Piotra Nowaka

___________________________________________________________

+ VIVEMUS CUM CHRISTO!

Dnia 13 czerwca A.D. 1998 przez włożenie rąk Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego w Toruńskiej Katedrze ks. Piotr Nowak otrzymał dar największy - dar kapłaństwa.

Radując się Srebrnym Jubileuszem Kapłaństwa została odprawiona Dziękczynna Msza Święta w sobotę dnia 17 czerwca A.D. 2023 o godz. 11:00 w Sanktuarium Matki Bożej Boleszyńskiej w Boleszynie.

___________________________________________________________

W uroczystości wzięli udział m.in. ks. biskup senior Andrzej Suski (diecezja toruńska), ks. biskup senior Mering (diecezja włocławska), wójtowie kilku sąsiednich gmin, rady gmin, dwóch senatorów, przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, bardzo wielu gości z Warszawy (Bractwo Kurkowe), Gdańska oraz parafianie. Listy gratulacujne przysłali ks. biskup Wiesław Śmigiel (diecezja toruńska) oraz biskup diecezji rybnickiej.

___________________________________________________________

ks. kanonik Piotr Nowak jest bardzo związany z naszą Gminą Zławieś Wielka. W Przysieku mieszkała jego Mama Regina, a moja ciocia. W Przysieku w bloku mieszkała również jego i moja Babcia Waleria Nowak, aż do chwili śmierci w 1997 roku. Nasza Babcia Waleria urodzona w Chełmży w 1904 roku, przybyła do Przysiek na wiosnę 1938 roku i mieszkała tu nieprzerwanie aż do swojej śmierci, przeżywszy 93 lata. W Przysieku również wychowywała się Ciocia Regina, córka Babci Walerii, gdzie spędziła lata młodzieńcze. Po usamodzielnieniu się Ciocia Regina przeniosła się do Chełmży, gdzie pracowała na PKP. W Chełmży przyszedł na świat jej syn - ks. Piotr Nowak w 1973 roku. Dlatego też bardzo często przebywał on czy to na wakacjach czy to na feriach w Przysieku lub w Rozgartach, gdzie mieszkają jego bliscy.

Warto wspomnieć, że obecny proboszcz parafii w Przysieku, ks. prof. dr hab. Czesław Kustra był wykładowcą ks. Piotra Nowaka w czasie, gdy ten przebywał w seminarium duchownym w Pelplinie.

Tylko jedno zdanie tu dopowiem. W tym samy roku gdy ks. Piotr Nowak został wyświęcany na kapłana, zmarła jego Mama.........

Smutne to.

___________________________________________________________

Poniżej ks. kanonik Piotr Nowak z najbliższą rodziną

 
www.jmikolajczyk.pl