Modlitwa za ofiary drugiej wojny światowej

W lasach w okolicach Błotek, Przysieka (gmina Zławieś Wielka koło Torunia) znajduje sie mogiła pomordowanych przez hitlerowców w 1939 roku. Od lat powojennych zawsze na rozpoczęcie roku szkolnego wszyscy uczniowie i nauczyciele z pobliskiej Szkoły Podstawowej w Przysieku szli z grabiami, wiaderkami, workami sprzątać tę mogiłę. Po tym był uroczysty apel. Tak było rokrocznie na początku września. Po przemianach w Polsce mogiła ta popadła w zapomnienie. W 2015 roku postanowiliśmy przynajmniej na rocznicę wybuchu II wojny światowej uprzątnąć tę mogiłę. Udało się to w 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023 roku. Poniżej przedstwiono stan zastany mogiły z czerwca 2015 roku.

Zastany stan z czerwca 2015 roku.

Mogiła po uprzątnięciu. Fotografie z dnia 31 lipca 2015 roku

___________________________________________________________

Na modlitwie za ofiary drugiej wojny światowej w lesie w okolicach Przysieka 3 września 2016 roku zgromadzili się wierni z Torunia i okolic wraz z ks. dr. Karolem Dąbrowskim CSMA, proboszczem parafii w Przysieku. Obecni także byli harcerze z Przysieka i Górska. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia zapalono znicze. Inicjatorem i koordynatorem spotkania był komitet organizacyjny pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Mikołajczyka.

(Krótka notatka na ten temat znajduje się w Tygodniku Katolickim "Niedziela" nr 39 na dzień 25.IX.2016r. - strona II. Szczegóły na www.niedziela.pl).

Poniżej przedstawiono kilka fotografii z tego spotkania modlitewnego. Autorem zdjęć tu zamieszczonych jest Dariusz Bieniek.

___________________________________________________________

2 września 2017 roku, podobnie jak w roku poprzednim, na modlitwie za ofiary drugiej wojny światowej w lesie w okolicach Przysieka zgromadzili się wierni z Torunia i okolic wraz z ks. prof. Czesławem Kustrą CSMA, proboszczem parafii w Przysieku. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia zapalono znicze. Inicjatorem i koordynatorem spotkania był komitet organizacyjny pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Mikołajczyka.

(Krótka notatka na ten temat znajduje się w Tygodniku Katolickim "Niedziela" nr 39 na dzień 24.IX.2017r. - strona V. Szczegóły na www.niedziela.pl).

Poniżej przedstawiono kilka fotografii z tego spotkania modlitewnego.

___________________________________________________________

Wielką radość sprawiło nam, podobnie jak w latach poprzednich, przygotowanie i zorganizowanie już po raz trzeci krótkiego spotkania modlitewnego przy mogile pomordowanych w lesie w okolicach Błotek za ofiary II wojny światowej. Modlitwę poprowadził wraz z Koronką do Miłosierdzia Bożego ks. prof. Czesław Kustra CSMA, proboszcz parafii w Przysieku. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Przysieka, Górska, Złejwsi Wielkiej oraz Torunia. Wydarzenie to miało miejsce w sobotę 1 września 2018 roku.

Poniżej przedstawiono kilka fotografii z tego wydarzenia. Warto nadmienić, że spotkanie to stało się już tradycją i mamy nadzieję, że pamięć wydarzeń II wojny światowej nie zostanie wymazana z ludzkiej świadomości.

Notatka na temat tego spotkania znajduje się w Tygodniku Katolickim "Niedziela" na dzień 22.IX.2018r. Szczegóły na www.niedziela.pl

___________________________________________________________

W sobotę 31 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00, tak jak w latach poprzednich spotkaliśmy się na krótkiej modlitwie za ofiary II wojny światowej przy mogile pomordowanych w lesie w okolicach Błotek. Odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz zapaliliśmy znicze.

Notatka na temat tego spotkania znajduje się w Tygodniku Katolickim "Niedziela" na dzień 15.IX.2019r., strona VIII.

Szczegóły na www.niedziela.pl

___________________________________________________________

Pamiętają o modlitwie

Już po raz 5. przy mogile znajdującej się w lesie w okolicach Błotek odbyła się modlitwa za pomordowanych w czasie II wojny światowej.

30 sierpnia 2020 roku zgromadzili się wierni z Torunia, Złejwsi Wielkiej, Przysiek, Błotek, Turzna, Rozgart, Górska wraz z ks. kanonikiem Wojciechem Murawskim, proboszczem parafii p.w. św. Stanisława Kostki i jednocześnie diecezjalnym duszpasterzem kultury zdrowotnej i sportu. Obecny był również zastęp strażaków z OSP w Skłudzewie. Odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odśpiewano pieśni religijno-patriotyczne oraz zapalono znicze.

Notatka na temat tego spotkania znajduje się w Tygodniku Katolickim "Niedziela" nr 39/26 IX 2020r., strona III.

Szczegóły na www.niedziela.pl

___________________________________________________________

Pamiętają o ofiarach

Już po raz 6. przy mogile znajdującej się w lesie w okolicach Błotek odbyła się modlitwa za pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Spoczywają tam ciała 16 osób cywilnych i jednego żołnierza Wojska Polskiego, zamordowanych w pierwszych dniach września 1939r. przez niemieckiego najeźdźcę. Modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego prowadził ks. Tomasz Recki z parafii św. Antoniego w Toruniu.

W modlitwie 5 września 2021 roku uczestniczyli mieszkańcy Torunia, Turzna, Przysieka, Błotek, Rozgart, Górska, Złejwsi Wielkiej oraz strażacy z OSP w Skłudzewie.

Notatka na temat tego spotkania znajduje się w Tygodniku Katolickim "Niedziela" nr 39/26 IX 2021r., strona II.

Szczegóły na www.niedziela.pl

___________________________________________________________

Pamietają o ofiarach

Początek września jak zawsze skłania do refleksji i zadumy nad okropnościami jakie niesie ze sobą wojna, zwłaszcza w odniesieniu do obecnych wydarzeń. Dlatego też, tak jak w poprzednich latach, już po raz siódmy przy mogile znajdującej się w okolicach Błotek koło Torunia odbyła się modlitwa za pomordowanych w czasie II wojny światowej. W mogile spoczywają ciała 16-stu osób cywilnych i jednego żołnierza Wojska Polskiego zamordowanych przez niemieckiego najeźdźcę w pierwszych dniach września 1939 roku. Modlitwę Koronki do Miłosierdzia Bożego poprzedziły wspólne śpiewy pieśni religijno-patriotycznych. Modlitwę poprowadził już po raz drugi ks. Tomasz Recki z parafii św. Antoniego w Toruniu. W modlitwie 4 września 2022 roku uczestniczyli mieszkańcy Torunia, Błotek, Przysiek, Starego Torunia, Górska oraz Rozgart.

Autor fotografii: Aleksandra Osińska

Autor tekstu: Jarosław Mikołajczyk___________________________________________________________

Pieśnią Serdeczna Matko opiekunko ludzi" rozpoczęło się już ósme spotkanie modlitewne przy zbiorowej mogile ofiar pomordowanych na początku września 1939 roku przez hitlerowskiego najeźdźcę. Mogiła znajduje sie w lasach w okolicach Błotek k. Torunia, dlatego też mieszkańcy okolicznych miejscowości pamiętając o okropnościach, jakie niesie ze sobą każda wojna, uczcili pamięć osób tam spoczywających. Modlitwę poprowadził już po raz trzeci ks. Tomasz Recki (Parafia p.w. św. Antoniego w Toruniu). W intencji osób tam spoczywających odmówiono jedną dziesiątkę Różańca Świętego, modlitwę Koronki do Miłosierdzia Bożego, zapalono znicze oraz złożono kwiaty. Modlitwę zakończyło uroczyste błogosławieństwo z rąk kapłana. W spotkaniu modlitewnym uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy Zławieś Wielka oraz Torunia.

Niniejsze spotkanie modlitewne miało miejsce 3 września 2023 roku. Artykuł z tego spotkania ukazał się w Tygodniku Katolickim NIEDZIELA nr 39/24.09.2023, strona VI. Uczestniczyli w nim m.in. mieszkańcy Czarnowa, Rozgart, Górska, Starego Torunia, Błatek, Przysiek oraz Torunia.

Pamięcią ogarnięto również zmarłą przed kilkoma tygodniami śp. Zofię Kowalską z Przysiek, uczestniczkę zarówno spotkań modlitewnych przy niniejszej mogile oraz wielu naszych pielgrzymek, m.in. do Gniezna, Ostrowa Lednickiego, Sanktuarium w Oborach (trzykrotnie), do Górki Kalsztornej k. Nakła nad Notecią (dwukrotnie), Sanktuarium w Licheniu oraz do Sanktuarium w Niepokalanowie. 
www.jmikolajczyk.pl