o mnie

z Żoną Aleksandrą

Słowo wstępu

Strona poświęcona jest wydarzeniom, które mieliśmy lub będziemy mieli przyjemność organizować razem z Przyjaciółmi. Do wydarzeń tych należy zaliczyć m.in. pielgrzymki, spotkania modlitewne, wycieczki, biegi, być może też regaty.

z Mamą Danutą

Jeżeli chodzi o moją skromną osobę - cóż mam o sobie powiedzieć. Od 1972 roku mieszkam w Przysieku (gmina Zławieś Wielka), gdzie też uczęszczałem do Szkoły Podstawowej. Skończyłem dwa fakultety, doktorat w mechaniki. Staż pracy ok. 24 lata w przemyśle i 8 lat w szkolnictwie wyższym.

po wręczeniu dyplomu

 
www.jmikolajczyk.pl